Cty Bắc Trường Sơn

Business: Công Ty Bắc Trường Sơn

Occupation: Cty Bắc Trường Sơn

Location: Hải Dương, Virginia

Address: KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

ZIP: 350000

Phone: 0918136768

Knows About: Financial Advisor, Home Loans, Factoring

Interested In: Education Planning, Estate Planning, Education Planning

Education: High school

Hobbies: chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói

Blog: https://baobicarton.webflow.io/

Also On:

Gender: Male

Date Birth: 02/01/1992

Relationship Status: Single

About:
Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê :